Privacyverklaring

1. Verklaring inzake gegevensbescherming
Voor Elyse klinieken voor nierzorg (hierna genoemd: Elyse) staat de zorg voor de patiënt centraal en daarbij hoort een werkwijze waarbij uw (medische) gegevens zorgvuldig worden beschermd. Elyse streeft naar een samenwerking gebaseerd op vertrouwen en naar optimale patiënttevredenheid. Deze privacyverklaring heeft als doel u te informeren over hoe Elyse uw persoonsgegevens verwerkt en met wie deze gegevens worden gedeeld. Indien de wet- en regelgeving dit vereist passen wij onze werkwijze en deze privacyverklaring hierop aan.

2. Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens
Deze privacyverklaring is van toepassing op persoons-(medische) gegevens die Elyse over u kan verzamelen. Elyse verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Elyse geeft uw persoonsgegevens in geen geval zonder uw toestemming door aan derden buiten Elyse. Indien de behandeling dit vereist kan Elyse uw persoons-(medische) gegevens uitwisselen met andere zorginstellingen zonder uw expliciete toestemming.

Indien het nodig is dat Elyse gebruikmaakt van externe dienstenleveranciers, dan zullen passende contractuele afspraken worden gemaakt en worden organisatorische maatregelen genomen in overeenstemming met wet- en regelgeving.
Binnen Elyse voert onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) een controle uit op de naleving van de wettelijke verplichtingen.

3. Aard en doel van het gebruik van gegevens
In overeenstemming met het principe van de beperking van verwerking van gegevens verzamelt Elyse uitsluitend persoons-(medische)gegevens die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening. Wanneer u uw persoonlijke gegevens achterlaat (bv. e-mailadres, naam, adres bij een informatieverzoek) doet u dit uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Door deze gegevens te verstrekken geeft u Elyse de toestemming om deze te verzamelen, te verwerken of te gebruiken om contact met u op te nemen of voor een andere door u aangegeven reden. De gegevens zullen niet voor andere doeleinden verzameld, verwerkt of gebruikt worden.

4. Gebruik van uw gegevens
Elyse gebruikt de verzamelde gegevens om u de gevraagde zorg en/of diensten te bieden.
Uw gegevens kunnen worden gebruikt om:

 • U, op uw verzoek, informatie op te sturen;
 • Door u aan ons doorgegeven vragen en/of opmerkingen te verwerken;
 • U, voor zover wettelijk toegestaan, gebruikers-/patiëntspecifieke informatie te bezorgen over de diensten van Elyse;
 • Het gebruik/tevredenheid van diensten van Elyse te analyseren (vb. patiëntportaal, website);
 • U de gewenste zorg en aanverwante zaken te kunnen bieden.


5. Uw rechten inzake gegevensbescherming

Met betrekking tot de diensten van Elyse hebt u onder meer het recht om:

 • Foutief opgeslagen gegevens te laten corrigeren;
 • Gegevens die niet langer nodig zijn, te laten verwijderen, op voorwaarde dat deze niet onderworpen zijn aan een wettelijke bewaartermijn (vb. medische gegevens) en deze niet rechtstreeks vereist zijn om een bestaande contractuele verbintenis na te komen;
 • Het gebruik van faciliteiten (vb. patiëntenportaal) te laten stoppen.


6. Verzending van gegevens via het internet

Het internet is een open, wereldwijd platform. Door de manier waarop het internet functioneert en de risico’s die daarmee verbonden zijn, gebeurt elke gegevensuitwisseling op eigen risico.

7. Veiligheidsmaatregelen
Elyse heeft voorzorgsmaatregelen genomen om uw gegevens maximaal te beveiligen. Persoonsgegevens die u hebt ingevoerd op de HTML-pagina’s (contactformulieren) worden versleuteld doorgestuurd en opgeslagen en verwerkt.

8. Hyperlinks en plug-ins op de website
Sommige hyperlinks op de website van Elyse verwijzen u door naar websites van derden. De inhoud van die websites valt onder de verantwoordelijkheid van de betrokken eigenaars. U wordt aangeraden om, indien u de websites van Elyse verlaat, het beleid inzake gegevensbescherming van de gelinkte websites door te nemen.

Elyse maakt soms gebruik van plug-ins voor socialmedia (vb. Facebook, Linkedin, Instagram) alsook voor het delen van video’s via Youtube. Via de plug-in wordt een verbinding met het sociale netwerk (inhoud van derden) in kwestie gemaakt. Wanneer u één van de plug-ins gebruikt (zoals de knop ‘Opmerking plaatsen’ of ‘Delen’), dan kan de betrokken provider het websitebezoek rechtstreeks koppelen aan uw gegevens. Deze gegevens worden rechtstreeks doorgegeven aan het sociale netwerk en daar opgeslagen. Bovendien wordt deze informatie gepubliceerd op het sociale netwerk in kwestie.

Elyse heeft geen enkele invloed op de hoeveelheid gegevens die de sociale netwerken verzamelen. U vindt meer informatie over de aard en het doel van de gegevensverzameling, de verdere gegevensverwerking, uw rechten in dit verband en de instellingen om uw privacy te beschermen, in het databeschermingsbeleid van de betrokken sociale netwerken. U kunt sociale media plug-ins ook blokkeren met add-ons in uw browser om te voorkomen dat gegevens worden doorgegeven.

9. Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser worden opgeslagen. Met behulp van cookies kan Elyse bijvoorbeeld uw voorkeuren onthouden en de website en navigatie afstemmen op uw behoeften.

Als u het gebruik van cookies blokkeert (via de instellingen van uw browser), kunt u deze website nog steeds gebruiken (maar mogelijk met minder functionaliteit).

De Elyse website maakt gebruik van drie soorten cookies:

 • Functionele cookies: deze zijn nodig voor het gebruik van de website, u hoeft hiervoor geen toestemming te geven.
 • Analytische cookies: Deze worden gebruikt voor het analyseren van gegevens over bezoek aan onze website. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, wij hebben de instellingen zo gemaakt dat uw privacy gewaarborgd blijft.
 • Third party cookies: Wij plaatsen video’s op onze website vanuit Vimeo en Youtube. Zij plaatsen hiervoor zogeheten ‘third party cookies’.

Meer informatie over cookies

10. Beeldmateriaal bij Elyse
Indien Elyse foto’s en/of filmpjes publiceert op haar website en/of andere (social media) kanalen, is hier altijd schriftelijk toestemming voor gevraagd aan de betrokkene(n). Het beeldmateriaal dat op de website en/of andere (social media) kanalen van Elyse is gepubliceerd, is eigendom van Elyse. Gebruik hiervan is uitsluitend toegestaan mits voorafgaande toestemming is gevraagd.

11. Uw contactpersoon voor gegevensbeschermingskwesties
Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan rechtstreeks contact op met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming. Zij helpt u ook verder met uw vragen, verzoeken en/of klachten inzake gegevensbescherming (inclusief en/of mogelijke datalekken):

Elyse klinieken voor nierzorg
t.a.v. Valerie Vandeput
Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 659
5340 AR Oss
compliance@elyseklinieken.nl

Revisie: 1 september 2021

Disclaimer