Privacy Verklaring

1. Verklaring inzake gegevensbescherming
Voor Elyse Klinieken voor Nierzorg (verder Elyse) is gegevensbescherming cruciaal en we hechten er dan ook veel belang aan. Elyse streeft naar een samenwerking gebaseerd op vertrouwen en naar een optimale klantentevredenheid. Uiteraard geldt dit ook voor de manier waarop Elyse uw persoonsgegevens behandelt. Deze privacyverklaring heeft als doel u te informeren over hoe Elyse uw persoonsgegevens verwerkt. Gelieve de volgende informatie dus door te nemen.

De websiteoperator en verantwoordelijke voor de gegevensbescherming is:

Elyse Klinieken voor Nierzorg
Postbus 659
5340 AR Oss
NEDERLAND

Een aanpassing van deze privacyverklaring kan noodzakelijk blijken bij de verdere ontwikkeling van deze website, door de toepassing van nieuwe wettelijke voorschriften of nieuwe technologieën, of om de dienstverlening verder te verbeteren. Daarom raadt Elyse u aan om deze privacyverklaring geregeld opnieuw door te nemen.

2. Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring is van toepassing op gegevens, inclusief persoonsgegevens, die Elyse over u zou kunnen verzamelen. Persoonsgegevens zijn gegevens of een combinatie van individuele datasets die het mogelijk maken om u te identificeren.
Elyse verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de lokale en Europese databeschermingsrichtlijnen. Elyse geeft uw persoonsgegevens in geen geval zonder uw toestemming door aan derden buiten Elyse voor reclame- of marketingdoeleinden.
Als internationaal bedrijf maakt Elyse gebruik van externe dienstenleveranciers. Voor de verwerking van persoonsgegevens werden passende contractuele afspraken gemaakt en organisatorische maatregelen genomen in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming.
Binnen Elyse voeren onze verantwoordelijken voor gegevensbescherming een controle uit op de naleving van de wettelijke verplichtingen en de privacyverklaring.

3. Aard en doel van het gebruik van gegevens
In overeenstemming met het principe van de beperking van verwerking van gegevens en zuinigheid van gegevens verzamelt Elyse enkel persoonsgegevens op onze website als dat noodzakelijk is voor het doel dat u wilt bereiken en/of als u ons de gegevens vrijwillig verstrekt.
Wanneer u uw persoonlijke of professionele gegevens achterlaat (bv. e-mailadres, naam, adres) doet u dit uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Door deze gegevens te verstrekken geeft u Elyse de toestemming om deze te verzamelen, te verwerken of te gebruiken om contact met u op te nemen, contracten te verwerken, uw belangen te beschermen of voor een andere door u aangegeven reden. De gegevens zullen niet voor andere doeleinden verzameld, verwerkt of gebruikt worden. U kunt op elk moment uw toestemming weer intrekken.

4. Gebruik van uw gegevens
Elyse gebruikt de verzamelde gegevens om u de gevraagde producten en diensten te leveren, u te informeren over de producten en diensten van het bedrijf en om de websites en diensten (bv. nieuwsbrieven) verder te ontwikkelen.
Uw gegevens kunnen worden gebruikt om:

 • U,op uw verzoek,informatie op te sturen;
 • Door u aan ons doorgegeven vragen of opmerkingen te verwerken;
 • Eventuele frauduleuze transacties te identificeren of te voorkomen;
 • U, voor zover wettelijk toegestaan, gebruikerspecifieke informatie te bezorgen over de diensten van Elyse;
 • Het gebruik van diensten en websites te analyseren;
 • Enquêtes uit te voeren op de Elyse websites;
 • Na te gaan hoe u de Elyse website hebt leren kennen;
 • Na te gaan of de Elyse marketingcommunicatie doeltreffend is;

.
5. Uw rechten inzake gegevensbescherming als betrokken websitebezoeker
Met betrekking tot Elyse hebt u onder meer het recht om:

 • Te weten dat de site gegevens over u opslaat;
 • Foutief opgeslagen gegevens te laten corrigeren;
 • Gegevens die niet langer nodig zijn, te laten verwijderen, op voorwaarde dat deze niet onderworpen zijn aan een retentiebeleid;
 • Op elk moment uw toestemming weer in te trekken om uw persoonsgegevens te verwerken en gebruiken, voor zover dit niet indruist tegen een wettelijke bepaling en deze niet rechtstreeks vereist zijn om een bestaande contractuele verbintenis na te komen.

.
Op uw vraag zal Elyse u schriftelijk en in overeenstemming met de geldende wetgeving meedelen of het persoonsgegevens over u heeft opgeslagen en, zo ja, welke. Elyse heeft de details die voortvloeien uit lokale en Europese databeschermingsrichtlijnen samengevat in de publieke procedures.

6. Bescherming van minderjarigen
Als regel geldt dat kinderen en personen jonger dan achttien jaar Elyse geen persoonsgegevens mogen verstrekken zonder toestemming van (een) ouder(s) of voogd(en). Elyse vraagt geen persoonsgegevens aan kinderen en bevestigt tevens dat het deze gegevens niet verzamelt om deze op eender welke wijze vrij te geven aan derden.

7. Verzending van gegevens via het internet
Het internet is een open, wereldwijd platform. Door de manier waarop het internet functioneert en de risico’s die daarmee verbonden zijn, gebeurt elke gegevensuitwisseling op eigen risico. Andere beleidsregels zijn enkel van toepassing wanneer Elyse u een versleutelde transmissiemogelijkheid aanbiedt.

8. Veiligheidsmaatregelen
Elyse heeft voorzorgsmaatregelen genomen om uw gegevens maximaal te beveiligen. Persoonsgegevens die u hebt ingevoerd op de HTML-pagina’s (contactformulieren) worden versleuteld doorgestuurd (SSL – Secure Socket Layer) via het publieke gegevensnetwerk, en opgeslagen en verwerkt.

9. Nieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw naam en e-mailadres bij Elyse opgeslagen. Als u de nieuwsbrief per post wilt ontvangen, dan heeft Elyse ook uw adres nodig. Uw gegevens worden enkel gebruikt om u op uw vraag de nieuwsbrief en ons jaarverslag toe te sturen. Ze worden door Elyse niet gebruikt voor enig ander doel en ook niet doorgegeven aan derden. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, stuurt Elyse u steeds een e-mail met bevestigingslink. Zo is het absoluut zeker dat u de nieuwsbrief in kwestie wenst te ontvangen (dubbele opt-inprocedure).

U kunt op elk ogenblik uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens intrekken en aangeven dat u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen. Om dit te doen klikt u op de hiertoe voorziene link in de e-mail of meldt u zich af voor de nieuwsbrief via onze website.

10. Links
Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle gegevens die Elyse verzamelt en verwerkt. Sommige links op de website van Elyse verwijzen u door naar websites van derden. De inhoud van die websites valt onder de verantwoordelijkheid van de betrokken eigenaars. Externe links worden als dusdanig aangegeven met een pijl die naar boven wijst. Elyse is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites. U wordt aangeraden om, indien u de websites van Elyse verlaat, het beleid inzake gegevensbescherming van de gelinkte websites door te nemen.

11. Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw systeem worden opgeslagen. Ze zijn niet gevaarlijk, bevatten geen virussen en worden enkel gebruikt om informatie te vergaren. Met behulp van cookies kan Elyse bijvoorbeeld uw voorkeuren onthouden en de website en navigatie afstemmen op uw behoeften.
Als u het gebruik van cookies blokkeert (via de instellingen van uw browser), kunt u deze website nog steeds gebruiken (maar mogelijk met minder functies).

De Elyse website maakt gebruik van drie soorten cookies:

 • Functionele cookies: deze zijn nodig voor gebruik website, u hoeft hiervoor geen toestemming te geven.
 • Analytische cookies: Deze worden gebruikt voor het analyseren van gegevens over bezoek aan onze website. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, wij hebben de instellingen zo gemaakt dat uw privacy gewaarborgd blijft. Zie hiervoor de handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics. Omdat uw privacy gewaarborgd blijft hoeven wij geen toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
 • Third party cookies: Wij plaatsen op onze website video’s vanuit Vimeo. Vimeo plaatst hiervoor zogeheten ‘third party cookies’. Meer informatie over de cookies van Vimeo

.

12. Sociale media plug-ins
Voor zijn internetaanwezigheid gebruikt Elyse soms inhoud door derden (plug-ins). Dit kan gebeuren in de vorm van Vimeo-video’s, YouTube-video’s, RSS-feeds of afbeeldingen van andere pagina’s, of sociale mediaknoppen, zoals de knop ‘Delen’ van Facebook.

Wanneer u zich op een Elyse-pagina bevindt die inhoud van derden bevat, wordt er mogelijk verbinding gemaakt met het sociale netwerk in kwestie. Op die manier kan de knop weergegeven worden in uw browser en geïntegreerd worden in de website. Dat betekent dat de betrokken provider kan zien dat u de Elyse-website hebt bezocht, zelfs als u geen lid bent van het sociale netwerk of als u niet aangemeld bent. Bovendien verzamelt het sociale netwerk automatisch deze informatie, ongeacht of u al dan niet interageert met de geïntegreerde inhoud. De volgende informatie kan worden doorgegeven: IP-adres, browserinformatie en besturingssysteem, schermresolutie, geïnstalleerde browserplug-ins (bv. Adobe Flash Player), herkomst bezoeker (als u op een link hebt geklikt) en URL van de huidige pagina.

Als u de Elyse-website gebruikt terwijl u aangemeld bent bij het sociale netwerk, dan kan de informatie met betrekking tot uw websitebezoek gekoppeld worden aan uw gebruikersgegevens en opgeslagen worden. Als u lid bent van een sociaal netwerk en deze gegevensuitwisseling wenst te voorkomen, dan moet u zich eerst afmelden bij het sociale netwerk vóór u de Elyse-website bezoekt.

Wanneer u een van de plug-ins gebruikt (bijvoorbeeld de knop ‘Opmerking plaatsen’ of ‘Delen’), dan kan de betrokken provider het websitebezoek rechtstreeks koppelen aan uw profiel. Deze gegevens worden rechtstreeks doorgegeven aan het sociale netwerk en daar opgeslagen. Bovendien wordt deze informatie gepubliceerd op het sociale netwerk in kwestie en is deze zichtbaar voor uw contacten.

Elyse heeft geen enkele invloed op de hoeveelheid gegevens die de sociale netwerken verzamelen. U vindt meer informatie over de aard en het doel van de gegevensverzameling, de verdere gegevensverwerking, uw rechten in dit verband en de instellingen om uw privacy te beschermen, in het databeschermingsbeleid van de betrokken sociale netwerken.

U kunt sociale media plug-ins ook blokkeren met add-ons in uw browser om te voorkomen dat gegevens worden doorgegeven.

13. Toegang tot de privacyverklaring
U kunt deze privacyverklaring op de Elyse-website bekijken en afdrukken door op de link ‘Privacy Verklaring’ te klikken.

14. Uw contactpersoon voor gegevensbeschermingskwesties
Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan rechtstreeks contact op met de verantwoordelijken voor gegevensbescherming. Zij helpen u ook verder met uw vragen, verzoeken of klachten:

Elyse Klinieken voor Nierzorg
t.a.v. Valerie Vandeput
Compliance & Data Protection Officer
Postbus 659
5340 AR Oss
compliance@elyseklinieken.nl

Op uw verzoek zal Elyse u, in overeenstemming met de geldende wetgeving, schriftelijk meedelen of het persoonsgegevens over u heeft opgeslagen en, zo ja, welke.

Geldig vanaf: 25 mei 2018

Disclaimer