Cliëntenraad

De cliëntenraad van Elyse Klinieken voor Nierzorg is een onafhankelijke raad die de patiënten vertegenwoordig en hun
belangen behartigt. Dit gebeurt op verschillende manieren.

De cliëntenraad:

 • laat zich informeren over ontwikkelingen binnen Elyse Klinieken voor nierzorg;
 • volgt landelijke ontwikkelingen op het gebied van zorg en patiëntparticipatie;
 • stelt vragen en geeft Elyse Klinieken voor Nierzorg gevraagd en ongevraagd advies over onder meer de strategie en het beleid;
 • overlegt met de bestuurder (vier keer per jaar);
 • overlegt met een vertegenwoordiging van de raad van toezicht (een keer per jaar).

De cliëntenraad ontleent zijn bevoegdheden aan de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Speerpunten

De cliëntenraad van Elyse Klinieken voor nierzorg besteedt speciaal aandacht aan drie speerpunten:

 • optimale zorg voor iedere patiënt;
 • goede bereikbaarheid voor patiënten;
 • waarborgen kwaliteit voor patiënten.


Samenstelling

De leden van de cliëntenraad zijn patiënt, mantelzorger of naaste van een patiënt in een Elyse kliniek. De leden zijn:

 • Leen van Mourik, voorzitter (Woerden)
 • Gerard Zwerus, secretaris (Woerden)
 • Petra Nowak lid (Kerkrade)
 • Bram Palache lid (Amstelveen)
 • Hans Bouwman lid (Kerkrade)

De cliëntenraad wordt ondersteund door:

 • Mariken Hammer, ambtelijk secretaris

 

Clientenraad Elyse klinieken voor nierzorg 2021

Van links naar rechts: Leen, Hans, Bram, Gerard en Petra.

Vergaderingen

De cliëntenraad van Elyse klinieken voor nierzorg vergadert vier keer per jaar. Ben je patiënt en wil je een vergadering bijwonen of notulen opvragen? Neem dan contact met ons op.

Contact

Wil je als patiënt of geïnteresseerde een vraag stellen aan de cliëntenraad of een onderwerp bespreekbaar maken? Dan kan je gerust contact met ons opnemen. Er staat ook in elke kliniek een ideeënbus waar je een idee of suggestie aan ons kan doorgeven. Dat kan ook anoniem.

Contactgegevens
Leen van Mourik, voorzitter – 06-19 55 45 33
Mariken Hammer, ambtelijk secretaris – 0412-67 25 43

clientenraad@elyseklinieken.nl

Elyse Klinieken voor Nierzorg
T.a.v. de Cliëntenraad
Postbus 659
5340 AR OSS