Informatie voor zorgverleners

Leven met een nieraandoening vraagt veel van de patiënt. Omdat goede zorg bijdraagt aan het welbevinden van de patiënt zoekt u als verwijzer de beste zorg. Elyse is gespecialiseerd in nierzorg. Huisartsen verlenen preventieve zorg aan patiënten met hypertensie, hart en vaatziekten of diabetes, maar kunnen altijd bij Elyse terecht voor advies. Wanneer er sprake is van beginnende nierproblemen of moeilijk behandelbare hypertensie kunnen patiënten verwezen worden naar een Elyse kliniek.

We staan voor de beste zorg voor de patiënt. Goed overleg is hiervoor een randvoorwaarde, daarom is goede afstemming tussen Elyse en een verwijzer belangrijk. Huisartsen en specialisten kunnen contact opnemen met onze internist-nefroloog wanneer er behoefte is aan overleg of advies, ook wanneer de patiënt (nog) geen patiënt is in één van onze klinieken. Elyse verzorgt ook nascholing voor huisartsen, zodat hun kennis up-to-date blijft.

Nierzorg bij Elyse: dichtbij, betrokken en toekomstbestendig

  • Patiënten hebben altijd dezelfde arts in onze klinieken
  • Door onze flexibele planning passen afspraken in de agenda van de patiënt
  • Patiënten zijn snel aan de beurt, we hebben korte wachtlijsten
  • Patiënten voelen zich thuis door onze goede zorg, persoonlijke benadering en gastvrije houding
  • Door kleinschaligheid bieden we een vertrouwde huiselijke omgeving
  • Voor complexe zorg en bij complicaties kunnen patiënten rekenen op zorg in een nabijgelegen gespecialiseerd ziekenhuis
  • Door korte lijnen en samenwerking met verwijzers bieden we patiënten de zorg die ze nodig hebben.

 

Verwijzen
Voor verwijzing of overleg met een nefroloog kunt u contact opnemen met één van onze locaties.